Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Kto sme

Našim klientom ponúkame komplexné služby v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky. Poskytujeme vedenie jednoduchého ako aj podvojného účtovníctva vrátane zostavenia účtovnej závierky, vypracovania daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb a daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
História firmy sa začala písať v roku 1998 kedy sme začali ponúkať účtovnícke služby v oblasti jednoduchého účtovníctva. Postupne sme sa rozrastali a medzi naše činnosti sa zaradilo aj vedenie podvojného účtovníctva amzdová agenda. Dôležitým míľnikom v našej histórii je rok 2004 kedy došlo k transformácii z fyzickej osoby na právnickú osobu zapísanú v Obchodnom registri.

Naše služby

Podvojné
účtovníctvo

Vedenie hlavnej knihy, vedenie účtovného denníka, analytickej evidencie, vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov.

Jednoduché
účtovníctvo

Vedenie peňažného denníka, vedenie poklad. knihy, knihy pohľadávok a knihy záväzkov, vedenie evidencie majetku.

Mzdy a
personalistika

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov, spracovanie miezd.